Jak napisać stenogram do sądu? Czy można napisać go samodzielnie?

 

Stenogram lub transkrypcja znajdują zastosowanie zarówno w odniesieniu do przebiegu rozprawy sądowej, jak i w odniesieniu do dowodów wnoszonych przez strony. Jest to zapis postępowania sądowego lub wypowiedzi i rozmów, mających znaczenie dla konkretnej sprawy, a tym samym pełniący rolę dowodową. Stenogram w trakcie rozprawy przygotowywany jest przez pracownika sądu, natomiast transkrypcję z nagrania audio lub wideo w ramach dowodu dołącza powód lub pozwany. 

Stenogram do sądu – kiedy jest potrzebny?

Polskie sądownictwo dopuszcza dołączenie nagrania audio lub wideo jako jednego z dowodów w sprawie. Tego typu materiały znajdują zastosowanie przede wszystkim w sprawach rodzinnych, dotyczących ustanowienia władzy rodzicielskiej czy wysokości alimentów. Przepisy wymagają jednak, aby przedłożone nagranie audio lub wideo zostało uzupełnione o stenogram (transkrypcję), czyli pisemną wersję przebiegu nagrania. Ma to na celu klarowne przedstawienie każdej wypowiedzi, jaka pojawia się na nagraniu, wraz ze znacznikiem czasowym, co umożliwia później łatwe posługiwanie się dowodem stronom i ich pełnomocnikom. Przygotowanie stenogramu do sądu można zlecić takiej firmie, jak Pro Transkrypcje. Profesjonaliści wiedzą bowiem, co powinien zawierać taki dokument, aby został uwzględniony przez sąd. Firma przygotowuje transkrypcje w wielu językach i dysponuje odpowiednim doświadczeniem w przygotowywaniu zapisów na cele rozpraw sądowych. 

Jak napisać stenogram do sądu?

Stenogram nagrania do sądu musi być dokumentem spełniającym wymogi formalne. Transkrypcja powinna stanowić wierne odtworzenie całego nagrania. Często nie chodzi zatem jedynie o zapis wypowiedzi poszczególnych osób, ale również o odtworzenie:

  • dźwięków i odgłosów słyszanych w tle,
  • emocji rozmówców,
  • wszelkich innych aspektów, które mogą mieć znaczenie w kontekście danej rozprawy sądowej.

Kluczowe są też wspomniane znaczniki czasowe, pozwalające na łatwe posługiwanie się zapisem w roli dowodowej. Poza tym, stenogram do sądu musi być przygotowany starannie, z dbałością o szczegóły. W końcu każdy dźwięk może być istotny dla zrozumienia kontekstu nagranej rozmowy i każde niedociągnięcie w zapisie z nagrania strona przeciwna może wykorzystać w swojej obronie.

Dlaczego stenogramu do sądu nie powinno się pisać samodzielnie?

Stenogram sporządzony do nagrania przez stronę wnoszącą dowód najprawdopodobniej zostanie uznany za nieważny przez sąd i podważony przez stronę przeciwną. Dlaczego? Głównym zarzutem będzie tu brak obiektywizmu w momencie sporządzania zapisu. Z tego względu transkrypcję do nagrania, które ma pełnić rolę dowodu w sprawie sądowej warto zlecić zewnętrznej firmie, która musi zachować bezstronność. Takie rozwiązanie pozwoli zagwarantować również, że dokument zostanie przygotowany profesjonalnie, bez żadnych braków czy błędów. 

 

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *